Květnový pochod

Květnový pochod

První květnový pátek jsme se sešli nádraží v Králově poli, abychom společné vyjeli vstříc dobrodružství. Naše trasa započala prvními kroky ze zastávky Věžná a pokračovala směrem k hradu Pernštejnu. Pomalu se odpoledne měnilo za večer a to znamenalo, že nastal ten pravý čas se utábořit.

Na druhý den ráno jsme došli do cíle, kde na nás čekal Ríša, který na hradě, jíž několik let působí jako průvodce. Po detailní prohlídce hradu jsme museli přidat do kroku a dojít na zastávku do Nedvědic, odkud jsme vlakem odjeli do Tišnova a následně autobusem do Tišnovské vsi. Od tam nás dělilo už jen pár kilometrů od tábořiště, kde jsme se sešli s ostatními oddíly. Mladší děti postavily stany a starší zubry, ve kterých během společné části spaly.

Třetí den (společná část): budíček začal hrát v osm hodin ráno a to znamenalo, že nás čeká další den plný zábavy. Nejdříve jsme se rozdělili do dvou skupinek, ve kterých jsme si rozdělili role lovců a sběračů. Úkolem bylo získat zdroje obživy z lesa, ve kterém se nacházely rostliny a také živočichové, jako například jeleni, divoká prasata, a dokonce i mamuti, avšak les byl i teritoriem vlků a medvědů, na které bylo potřeba dávat pozor a pochybovat se kolem nich z obezřetně. Po sběru obživy a mohutném obědě nás čekala příprava táborového ohně, všichni se tradičně rozdělili do týmů, ve kterém měli jasný úkol, například stavba konstrukce (tento rok pagoda), výroba fakulí, lámaní dřeva a v neposlední řadě samotný sběr dřeva, ve kterém všichni sbírali body, které mohli znásobit hodem kostkou. Avšak pokud padlo stejné číslo, kolik vsadili, získali nulu. Nakonec se vyhodnotil nejlepší sběrač, tento rok byl udělen diplom Terce z našeho oddílu. Večer byl zahájen slavnostní táborový oheň. Po udělení nových hodností a šátku členům náš čekal program, kterým byla umělecká soutěž o zlatý štětec, který mohl vyhrát jenom nejlepší ateliér. V první části se za splněním výzev získávaly materiály pro vytvoření obrazu. Nakonec každá skupinka dostala plátno a měla vytvořit umělecké dílo na téma Zeeska. Všechny se velice povedly, a zlatý štětec vyhrál barčin ateliér. Po ukončení táborák byla vyhlášená příprava na večerku a následně samotná večerka

Poslední den ráno jsme začali balit všechny věci a uklidili naše víkendové útočiště. Téměř hnedka po oběde se celá Zeeska začala přesouvat směrem na nádraží do Řikonína, celou 6,5 km cestu nás hnal čas odjezdu vlaku, který jsme nakonec i s rezervou stihli, věřím, že pro plno nových členů byla trasa náročná, a proto chci poděkovat, jak našim nejmladším, za to, že se překonali a zvládli trasu ujít, tak také naším zkušeným starším, kteří jim velice pomohli zpříjemnit cestu, a dokonce posledním z nás vzali batohy. Zároveň děkuji všem, kteří se akce zúčastnili, a doufám, že si sebou odnesli plno zážitků. Děkuji J

  • Lachtan