Práce pro ZS

Pro účast na LEX je nutné aby děti měli odpracováno dle jejich věku.

  • 4-5. třída (včetně) 1 hodinu
  • 6-9. třída (včetně) 2 hodiny