Zapůjčený inventář

V seznamu níže jsou všechny vedené zápůjčky inventáře Zeměpisné společnosti „PCV“. Tento seznam spravuje technik ZS (Kobo) společně s pomocným technikem.