65. letní expedice – Měcholupy (1.-22.7. 2016)

Fotogalerie jednotlivých dnů LEX:

Pochody jednotlivých oddílů:


Termíny:

starší 1.7. – 22.7. 2017

mladší 9. – 22. 7. 2017

nejmladší 15.7. – 22.7. 2017

Potřebné dokumety:

  • Pokyny k 65. LEX Měcholupy 2017
  • Přihláška na LEX
  • List účastníka (bezinfekčnost)
  • Lékařský posudek pro děti

Vážení a milí zeesáci,

letošní letní expedice se od těch několika předešlých bude lišit tím, že místo klasické stanové, bude pochodová. Jako základna nám bude sloužit škola ve vesničce Měcholupy. Další věcí je, že k normálním dvěma pochodům přibude v posledním týdnu ještě třetí. Budeme tak mít spoustu času podívat se do Krušných hor nebo nedalekých Karlových Varů.

Celoexpediční hra

Píše se šesté tisíciletí před naším letopočtem, Evropa je pokrytá pralesem plným nástrah a nebezpečí. V tomto období to nikdo nemá lehké, život je boj a chyby vedou k jeho brzkému konci.

Jaké to asi je spoléhat na schopnosti svých přátel, jaké to je celý život se jen hnát za stravou a výchovou mladých členů kmene? Ovšem mimo nekonečné zápolení má tento svět i své krásy. Všudypřítomná příroda, volnost a panenská čistota musí učarovat každému.

Na naší expedici se vžijeme do role pravěkých lidí, kteří držíce pospolu čelili drsné divočině. Zaposloucháme se do zvuků pravěkých lesů a zatančíme si okolo ohně při tajemných obřadech. Vyzkoušíme si nějaké dovednosti neolitického muže a hlavně si užijeme spoustu zábavy.

Čtyři kmeny se přou o nově nalezené údolí, které oplývá úrodnou půdou, čistou řekou a skálami, které chrání obyvatele před šelmami. Kmeny se přou o právo údolí osídlit, každý má pocit, že to mají být právě oni. Rozhodnou se však svůj spor řešit mírovou cestou, a to zápolením. Nejlepší z nich bude vybrán těžkými úkoly a zkouškami, které mu zajistí bezpečí ráje v podobě kousku země u řeky.