2. den – 65. LEX Měcholupy

Druhý den na expedici jsme zahájili rozcvičkou – někteří i v bazénku na školní zahradě. Dopoledne jsme soupeřili v osídlování vesnic v pravěké krajině. Po obědě jsme se vydali do nedalekého lesíka, abychom zahájili výrobu kmenových totemů. Jejich konstrukce jsme tvořili z nalezeného dřeva, provázku a přírodnin. Každá skupinka poté měla za úkol obejít co nejvíce bohů a splnit jejich nesnadné úkoly, za něž je bohové obdařili svou přízní v podobě barevné značky na totem. Po večeři jsme secvičili několik scének, kterými jsme probudili ze staletého spánku samotného Velkého ducha. Naším zpěvem jsme jej přesvědčili, aby všem čtyřem totemům požehnal a přál nám do budoucna bohaté úlovky.