Zimní akce

Zimní akce, snad jediná jednodenní akce za celý rok, kdy se sejde Zeeska jen aby se zúčastnila jedné hry. Tentokrát byla na téma Středozemě, bitva o Jižní pláně. Dopoledne bylo po oddílech, tudíž každý měl prostor na menší výletek, případně přípravu na hru. Sešli jsme se ve 12:00 u rozvodny, kde se konalo vyhlášení cen EoN, především v řadách třetího oddílu. Po předání cen měly oddíly oběd, a poté přišel Gandalf, který rozdělil děcka na skupinky a vysvětlil pravidla bojovky kapitánům skupinek, jež měli blíže osvětlit tato pravidla ostatním ve svých skupinkách. Jakmile byly skupinky připraveny, zavedl je Gandalf k hracímu poli, kde začla hra. Účelem bylo porazit ostatní skupinky tak, že jim nezbydou prostředky na oživení. Všichni ovšem bojovali tak statečně, že nikdo nebyl úplně poražen, a tak zvítězila skupinka s největším počtem majetku. Po vyhlášení vítěze se každý oddíl uchýlil na místo, kde měl sraz s rodiči, aby předal děti plné zážitků jejich rodičům.