Sněm ZS

Tak máme za sebou padesátý osmý sněm Zéesky. Máme zvolenou novou radu, viděli jsme divadlo o historii Zéesky (spíš nevážné než vážné), potom jsme si v ochranných oblecích z igelitových pytlů (viz fotky) namalovali velká plátna, zobrazující náš minulý rok v Zéesce a nakonec, jako vždy na Sněmu, nás čekala spousta jídla…