Stavěčka – 66. LEX Aueršperk

Ve středu před odjezdem na expedici vyrazili vedoucí a instruktoři stavět tábor. Za 3 dny na louce pod Aueršperkem vyrostly všechny stavby a tábor byl připravený na příjezd dětí.