1. a 2. den – 66. LEX Aueršperk

Ve vlaku jsme se rodělili na skupinky, po kterch jsme postupně vystupovali a následně jsme měli za úkol dojít za Gaunterem O´Dimmem. Ten nám dal kousky map, kterou jsme složili a zavedla nás do tábora, do sféry Zaklínače. Po ubytování jsme se navečeřeli a šli jsme spát. 

Druhý den dopoledne pokračovalo zabydlování a dozvěděli jsme se pravidla světa zaklínačů, při kterém jsme byli rozděleni do škol. Odpoledne jsme si naše školy postavili, zahrnovalo to stavbu brány, zahrady, zdi, mlýny a mosty a večer jsme si vyrobili vlajky.