Sněm ZS

Letošní Sněm Zeměpisné společnosti proběhl tradičně ve Středisku volného času v Lužánkách. Sněmu tradičně zahajoval nástup a po něm jsme se přesunuli do hlavního sálu. Akce se nesla v duchu televizní soutěže Máme rádi Zeesku. Pro 4 týmy byly během celého Sněmu připraveny soutěže v podobě židličkované, poznávání měst ČR, správné zodpovězení otázek na všeobecný přehled, a nebo poznávání pohádkových písní apod. Mezi jednotlivými soutěžními bloky probíhaly komerční přestávky v podobě videí, kde děti mohly vidět kandidáty do rady ZS, současné složení vedení a KV a nebo video zaměřené na akce, které se uskuteční v tomto školním roce.

Program byl bohatý a k němu samozřejmě patřilo i hlasování pro kandidáty do rady ZS a oznámení výsledků. Praporečníkem se stal Matěj Kříž, kronikářem Ema Stögerová a předsedou Zeměpisné společnosti Eliška Stratilová.  Předsedy oddílu se staly Richard Zoubek za 1. oddíl, Barbora Krátká za 2. oddíl, Marie Ševelová za 3. oddíl, a Zuzana Tillingerová za 4. oddíl. Dále byla Janu Kačerovi (Kačerovi) udělena hodnost zasloužilého vedoucího za jeho nemalé zásluhy na fungování Zeměpisné společnosti.

Jelikož Zeměpisná společnost má narozeniny jednou ročně, tak po letošním Sněmu ZS se už moc těšíme na příští rok až se zase všichni sejdeme a oslavíme to.