Setonův závod – Poklad na Stříbrném jezeře


Setonův závod se letos konal 25. dubna v okolí brněnské přehrady a byl zorganizován Zeměpisnou společností. Akce byla motivovaná indiánskou tématikou a nesla název Poklad na Stříbrném jezeře. Celý den mezi sebou o nejlepší tábornické znalosti soupeřily trojčlenné týmy, jež se snažily co neúspěšněji absolvovat několik kontrol, na kterých je čekali „indiáni“ se záludnými úkoly a otázkami z oblasti botaniky, zoologie, zdravovědy, orientace v přírodě apod.Závodu se zúčastnilo 99 hlídek, tj. téměř 300 dětí. Z toho 12 zeeskových hlídek. Na jejich úspěchy a umístění se můžete podívat: VÝSLEDKY ZDE.Navštívila nás i regionální televize RTA. Pro shlédnutí reportáže navštivte videokroniku oddílu Kulturní historie.Foto: Drak, Mižu, Rolin, Hanča