Fotky z Květnového pochodu.

Letos jsme se na Květnový pochod vypravili na Kořenec, tábořiště kmene Vlků, nedaleko od Boskovic. Celý pochod byl velmi příjemná, odpočinková akce, protože navzdory názvu Pochod, jsme téměř nechodili. V pátek jsme z Lužánek v poměrně malém počtu nasedli na autobus a tím dojeli téměř na místo. Postavili jsme tee-pee a zubříky a uvařili si večeře. Potom jsme šli spát. V noci mrzlo, takže obzvlášť ti v tee-pee si noc doopravdy užili. V sobotu jsme se rozdělili na tři husitské tábory. Tábority, Orebity a Adamity. Nejdříve jsme si navzájem dokázali sílu ve velmi napínavé bojovce a po obědě jsme soupeřili v další hře, tentokrát zaměřenou na taktiku a strategii. Po krátké pauze jsme stavěli ze spousty dřeva vozové hradby, které jsme následně použily na přípravu táboráku. Při táboráku jsme se naposledy vžili v krátkých hříčkách do rolí Husitů a potom jsme vyhodnotili naše celodenní zápolení. V neděli jsme potrénovali na Setonův závod, uklidili tábořiště a odjeli zpátky domů.

Na celém Květnovém pochodě nás bylo velmi málo, tak snad se to do příští akce zlepší, ti co jeli si zaslouží veliké UMÍ a ti co ne to snad napraví příště.