60. letní expedice Chotčiny

Už nějakou chvíli můžeme říkat, že má Zéeska za sebou celých 60 expedic. Z té poslední v jihočeských Chotčinách jsme se vrátili teprve před pár dny.

Po nějaké době jsme se opět rozhodli vyjet na „zelenou louku“, nepůjčovat si cizí tábořiště, ale vzít si s sebou všechno potřebné a tábor na místě postavit. Za to patří velký dík všem stavěčkářům, kteří již týden před prázdninami pracovali na kuchyni, umývárkách, stanech a vůbec všech stavbách, které jsme pak zbylé tři týdny používali. Tábořiště asi kilometr od Chotčin bylo schované ve výběžku lesa, poblíž byl i rybník, ve kterém jsme se koupali.

Celou expedici nás provázela celoexpediční hra – podívali jsme se do první poloviny 15. století, do doby husitské. Měli jsme možnost poslechnout si kázání Jana Husa, ale i být svědky jeho upálení, kterým se v českých zemích začíná dvacetiletá husitská éra. Další děj nás pak provedl celými husitskými dějinami až k bitvě u Lipan a na závěrečném táboráku jsme měli možnost nahlédnout i dál. Na pochodech jsme navštívili především blízký Tábor, který byl hlavním husitským centrem.

Nezbývá než poděkovat všem, kdo se na zdárném průběhu expedice podíleli a těšit se zase za rok…