2. Pochod oddílu Ochrany přírody

Na pochod jsme se vydali směr Maříž. První den jsme šli do Českého Rudolce a přespali tam. Ráno nás autobus odvezl do Slavnonic, kde jsme navštívili Slavonické podzemí. Po prohlídce podzemí a krásného náměstí jsme vyrazili
směr Maříž. Po cestě byly vojenské bunkry. Třetí den po úspěšném dojití do Maříže, jsme se šli podívat do keramické dílny a vyrobili si hrnečky. Poslední den pochodu na nás čekalo pár kilometrů zpět do Slavonic, kde
jsme se naobědvali a jeli zpátky do tábora. Anička Štefanová + Anička Nesporová