2. Pochod oddílu Kulturní historie

Se třetím oddílem jsme se vydali na druhý pochod jen na dva dny, protože jsme střídali oddíl čtrvtý v hlídání tábora. Tím páden jsme byli dva dny na pochodě a dva dny jsme hlídali tábor.
Na pochod jsme odešli v úterý po obědě. Nejprve jsme se vydali k rybníku se vykoupat a poté dál kousek za Markvarec, kde jsme se utábořili. Druhý den jsme si pak prohlídli Český Rudolec a večer
jsme se vrátili do tábora. V táboře jsme se pak zabývali vařením výběrových jídel, jako například hamburgery, vepřo – knedlo – zelo, grilované kuře a další. Kromě toho jsme si vyhráli i s
různými táborovými stavbami. Vyspravili jsme mostek a taky jsme si postavili krásnou houpačku. Nezapomněli jsme včak ani na deskové a míčové hry a také jsme si vyprali a umyli se.
Ačkoliv jsme byli na pochodě tedy jen dva dny, myslím, že jsme toho zažli moc a moc.