13. den – 66. LEX Aueršperk

Ráno jsme se rozdělili do kurzů magie, boje a řemesla. Odpoledne přišli elfové, zajali nám několik dětí a uvěznili je na zřícenině hradu Aueršperk. Ten ovšem pečlivě zabarikádovali zdmi, přes které jsme se museli dostat. Po nějakém čase oblíhání se nám podařilo část zdi zbourat, dostali jsme se tedy dovnitř a zachránili zajatce. Při tom jsme dokonce zvládni zajmout jednoho elfa. Večer jsme elfa vyslýchali. Po několika krutých pokusech jsme se rozhodli vyhovět jeho podmínkám aby nám řekl vše, co ví, a tak jsme mu nosili vše co chtěl. Elfa se nám podařilo úspěšně vyslechnout.