1. pochod III. oddílu – 69. LEX Hynčice nad Moravou

Přestože tyto čtyři dny jsou běžně pochodové, my je strávili hlídáním tábora a různými minimovými aktivitami. První den pochodu jsme vyprovodili ostatní oddíly, čímž jsme započali naše netradiční „pochodovo-táborové“ dny, které jsme se rozhodli věnovat na střídačku různým minimům.

Takovou úvodní aktivitou bylo soutěžní vaření: děti se rozdělily na dva týmy (děvčata a chlapci), které měli za úkol uvařit předem dané jídlo z nachystaných surovin tak, aby se celý oddíl najedl. Přestože se toho zprvu obávaly, jídlo dopadlo nakonec dobře všechny dny. Odpoledne jsme si společně udělali spíše teoretický úvod do zdravovědy, kterou děti budou potřebovat jak do Zeesky, tak i v běžném životě. K večeři jsme si dali špekáčky. Přípravou ohně, opékáním a jinými společnými aktivitami u ohně jsme nakonec uzavřeli první den pochodu.

Co se týče aktivit z dalších dní, tak ty se nesly ve velice podobném duchu: společné vaření jídla, opakování do minim (přece jenom tento rok čeká přezkušování čtyři budoucí vlastivědce) a hlavně trénování zdravovědy, kterou si díky teoretickým základům z prvního dne už děti mohly vyzkoušet v praxi.

Dopoledne třetího dne jsem strávili na krátkém výletě po okolí. Mezitím se za námi vrátil první oddíl a nedlouho po něm i oddíl čtvrtý. Po oddílovém obědě jsme s dětmi vyzkoušeli přezkušování na zdravovědu ve skupinkách, aby si na přezkušování byli jisti. Čtvrtý den ráno se k nám připojil i druhý oddíl a pomalu se začal rozjíždět chod tábora (potom, co se všechny děti pořádně vykoupaly, samozřejmě).