Zimní výlet 7. generace Kruhu přátel ZS

Tradiční výlet bývalých členů Zeměpisné společnosti, kteří patří k 7. generaci, letos vedl z Adamova na Babí lom. Hlavním vedoucím akce byl Honza Rudý, kterému patří za podařený výlet velký dík.

Do cíle v Lelekovicích nakonec dorazili všichni a cestou se podívali i na jesličky v kostele ve Vranově.