Zářijový výlet

V sobotu 18.9. jsme se vydali autobusem do okolí Blanska na pokraj Jedovnice. Odtud jsme šli lesní cestou ke kapli svatého Antonína, kde jsme si dali svačinu a zahráli hru „lžičkový vrah“. Pokračovali jsme pár kilometrů, vzhledem k tomu, že jsme se odvážili vzít kočárek, trochu složitější cestou. Když jsme se i s kočárkem dostali na lepší cestu, od vedoucích jsme dostali šifru, ze které jsme po dvou týmech zjišťovali souřadnice ke kešce. Brzo jsme ji obě skupinky našly a všichni jsme společně vyrazili dál.

Po přibližně čtyřech kilometrech do mírného kopce jsme se naobědvali, nabrali opět síly a začali jsme se blížit k bývalému kaolinovému lomu Seč. Zdobily ho barevné podzimní stromy a uprostřed malinká jezírka.

Po poklidné cestě do Rudic jsme obešli Rudickou hrušeň a kapli svaté Barbory. V Rudicích jsme se zastavili u větrného mlýna holandského typu. Bohužel jsme se nemohli podívat dovnitř. Zahráli jsme si tu pár her a dali si svačinu. Čas se ale krátil, tak jsme svižným tempem vyrazili k Rudickému propadání. Podívali jsme se zde na menší vodopád a podél Jedovnického potoka jsme došli k autobusové zastávce. Na autobusové zastávce jsme si zahráli poslední hru a jeli jsme domů za rodiči.