Z AMERIKY NA KARLŠTEJN

Na Podzimní pochod o podzimních prázdninách jsme vyrazili hodně daleko. Naším cílem bylo údolí Berounky. Celkem nás bylo 45.

Ve středu jsme převážně cestovali. Jeli jsme vlakem do Prahy a odtud do Berouna. Z Berouna do Tetína to byly asi 2 km. Když jsme se ubytovali a najedli v místní sokolovně, vybrali jsme si z nabídky místních pověstí a začali chystat divadla. Večer nám Ája četla pověst o Hágenovi a Hágenově studánce.

Ve čtvrtek nás čekali Ameriky. Vyrazili jsme podél řeky Berounky směrem Srbsko až na Malou Ameriku. Kousek odtud jsme si dali obídek a pokračovali na další vápencový lom, tentokrát Mexiko. Odtud jsme šli naž na Velkou Ameriku, kterou jsme si celou obešli. Když jsme si lomy prohlídli z vrchu, vyrazili jsme do štol. V dolech Mořina se nás ujal místní průvodce a díky němu jsme došli opět do Malé i Velké Ameriky, ale tentokrát zdola. Když jsme vylezli ze štol byla už tma. Takže do Karlštejna na vlak, vlakem do Berouna a pěšky do Tetína. Po večeři jsme zalezli do spacáčků a uložili se do spacákového kina. Aby jsme byli dobře připraveni, shlédli jsme film Noc na Karlštejně.

Jak už jsem naznačil v pátek jsme vyrazili na hrad Karlštejn. Patří mezi naše nejznámější hrady, takže jsme si to nemohli nechat ujít. Na vzdory průvodkyni, která asi na hradě začínala, jsme si návštěvu užili. Po obědě jsme si prošli obec Karlštejn po oddíle a vyrazili opět do Berouna. V Berouně jsme vyšplhali na městkou rozhlednu a navštívili medvědy v medvědáriu. Na náměstí jsme se rozdělili do devíti týmů a začali zjišťovat některé informace o Berouně a Tetíně. Večer byl v oddílových režiích. Někteří pilovali divadlo, jiní dělaly výzkumy.

V sobotu jsme navštívili opět díry v zemi, tentokrát, ale přírodní. Šli jsme do Koněpruských jeskyní, jeskyní Českého krasu, který je starší než ten náš Moravský. Odtud jsme spěchali zpátky, protože už na nás v Tetíně čekali místní jeskyňáři, kteří nás vzali do místních menších jeskyní. Naštěstí jsme se převlíkli, protože jsme museli chvílama i plazit. Když jsme se vrátili, rozmrzli a navečeřeli začal divadelní večírek. 1. oddíl nám přiblížil pověst z Karlštejna o vyhnání ďáblů, 2. oddíl pověst o svatbě na Karlštejně, 3. oddíl pověst o třech kamarádech v dolech Amerika a 4. oddíl pověst o třech Krokových dcerách Kazi, Tetě a Libuši. Chvíli jsme ještě zpívali s Kobem a šli spát.

V neděli nás už čekal jen úklid a cesta domů.
Bylo to daleko, ale stálo to za to. Kdo tam nebyly prohloupil.