Výročí rozdělení ZS

Z historie Zeměpisné společnosti "Po cestách vlasti":

dnes je to přesně 45 let od chvíle, kdy byla Zeeska "PCV" rozdělena na dvě Zeměpisné společnosti "PCV" a "Moravu".

 

8. května 1971

z knihy historie Zeměpisné společnosti Morava:

Ve dnech 7. – 9. 5. 1971 se konal květnový pochod u rybníku Pyšeláku nedaleko Studence. Po mnoha poradách Kolektivu vedoucích byl nejvyššímu orgánu (Společnému shromáždění ZS) předložen návrh na rozdělení Zeesky. SS ZS jej schválilo a vznikly tak dvě Zeměpisné společnosti.
Tím mimo jiné dnes Zeeska "Morava" slaví 45 let zahájení své činnosti.
 
Po 16. LEX začaly oddíly pracovat samostatně, jelikož v ZS bylo přes 100 aktivních členů. Na 17. LEX tak jel každý oddíl do jiné části republiky. To se ale neosvědčilo a Kolektiv vedoucích tak začal hledat řešení.
Tím bylo rozdělit Zeměpisnou společnost na dvě samostatné pionýrské skupiny. Po necelém roce od LEX jej navrhl dne 8. 5. 1971 na Květnovém pochodě Společnému shromáždění, to jej přijalo.
Bylo usneseno, že první ZS ("PCV") bude pokračovat v Lužánkách, zatímco druhá ZS (Morava) bude pokračovat na Palubě, do té doby klubovně oddílu Života v přírodě.
 
A kdybyste se chtěli dočíst víc, všechno najdete podrobně popsáno v Knize historie Zeměpisné společnosti "Morava".