Výjezd Rady ZS 2022

O víkendu jsme se za slunného počasí sešli na hlavním nádraží a vyrazili jsme do Blanska na skautskou základnu. Po příchodu na místo jsme se vybalili a navečeřeli. Následně jsme si zahráli hned několik her na vyblbnutí a na závěr jednu aktivitu na zamyšlení se o tom, jací vlastně jsme. Když jsme skončili, bylo již pozdě večer, a tak jsme zamířili na kutě. Další den jsme se po snídani vrhli hned na řešení. Bylo krásně a tak jsme šli řešit ven. Vybrali jsme si skvělou průlezku na místním hřišti a místní děti kdoví proč měli potřebu na tu průlezku lozit a vyrušovat nás. Na oběd a poledňák jsme dali pauzu a po obědě jsme opět pokračovali na průlezkách. Jedno z čtyřletých dětí se konečně naštvalo, vzalo klacek do ruky a pustilo se do nás. Když zjistilo, že to nestačí, našlo si pořádný kus kamene a kdo ví, co by s námi bylo, nebýt včasného zásahu maminky. A tak jsme již nerušeně pokračovali dále v řešení. Večeře byla poněkud experimentální, květákové placky, které ovšem skončili jako květáková smaženice, jejíž příprava se poněkud protáhla a dojídali jsme až za tmy. Po večeři jsme si dali ještě hru na zamyšlení a šli jsme spát. Nedělní ráno nás opět probudilo slunce, tak jsme opět zamířili na průlezky dořešit zbytek záležitostí. Stihli jsme vše co jsme stihnout chtěli, naobědvali jsme se, uklidili a vyrazili na autobus zpět do Brna.