Výjezd KV 2009

Začátkem října členové Kolektivu vedoucích Zeměpisné společnosti vyjeli na tradiční Výjezd KV. Vyrazili jsme opět na Chaloupky, kde se o nás dobře starali již v minulém roce.
Přijeli jsme v pátek, ubytovali se a začali jednat. Večer jsme ještě krátce zhodnotili minulý rok a Letní expedici, což jsme z důvodu povodní nestihli.
V sobotu dopoledne jsme si rozdělili akce na následující školní rok. Vyplynulo z toho, Podzimák povedou Šudan s Kačerem, Zimní akci Ája, Zimní expedici na Radhošť Kuba, Jarňák Štefka s Markétou, Květňák a výlet na kolech Martin H., červnová výprava bude společná na lodě pod vedením Aničky, Letní expedice bude možná na Slovensko pod vedením Vencla se samurajskou hrou Aleše a Toma C., a že bude opět minimálně jeden Příměstský tábor s ověřeným týmem Drak, Štefka a Aleš. Budou samozřjemě i oddílové akce, tj. výpravy a výlety, a zúčastníme se i akcí PTO. Naplánovali jsme si akce pro KV a starší děti jako je 50ka a Zimní přechod, obě pod taktovkou Toma C. Přemýšlíme i o akcích pro rodiče našich dětí, ale to se nechme překvapit.
Po obědě jsme si pro odreagování zahráli hru na motivy Pána prstenů. Potom už jsme se rozdělili do pracovních týmů a začali řešit krátkodobější i dlouhodobější úkoly. Mezi ty krátkodobější patří příprava Výstavy ZS a Sněmu ZS a mezi ty dlouhodobější směr propagace, podmínky při příravách akcí a finanční podpora oddílů.
Večer, když jsme si dopekli špekáčky, představili jednotlivé týmy své závěry. Ostatní je připomínkovali a vznikli z toho závěry společné.
V neděli jsme se kvůli místní akci Den stromů museli brzy sbalit a vyrazili jsme do Jihlavy do Vodního ráje. Tam jsme si to náramně užili a vyrazili k domovu.
Troufám si říct, že jsme si to užili a udělali kus práce.