Úvod do celoroční hry Eterno Sol

Tak se nám od Sněmu rozjela Celoroční Zeesková hra na téma Inků s názvem Eterno Sol což znamená Věčné Slunce.

Na sněmu každý dospěl jako správný Inka a nyní každý oddíl jako obyvatelé jednoho Inckého města budou po dobu školního roku plnit jednou za měsíc úkol, díky kterému něco poznají o této zajímavé kultuře a zkusí si něco nového.

Jak už jsem řekl, každý oddíl představuje jedno město.

– 1. oddíl Života v přírodě – COLLA
– 2. oddíl Ochrany přírody – ANTI
– 3. oddíl Kulturní historie – CHINCHA
– 4. oddíl Lesní moudrost – CONTI

Snahou každého města bude zavděčit se co nejvíce hlavnímu bohu Inků – Inti, což byl bůh Slunce. Docílit toho můžete plněním měsíčních úkolů. Kromě nich můžete získat ještě body za vypracování výzkumů o církevních stavbách které s oddílem navštívíte. Minimální počet lidí kteří musí být u budovy je (tato informace byla pisatelem z neznámých důvodů nedoplněna, tušíme že 10).

Maximální počet výzkumů je 5 za měsíc. A maximální bodová hodnota 5ti výzkumů je stejná jako maximální počet bodu za splněný měsíční úkol.
To jak si vedete u Intiho bude znázorněno na Incké pyramidě kde má každé město svůj sloupeček na který se mu budou body započítávat.