Úniková schůzka

Poslední lednová schůzka 4. oddílu byla velmi speciální: zahráli jsme si totiž únikovou hru! To tady ještě nebylo! V tajuplné budově na Orlí ulici na nás čekaly tři místnosti plné záhadných předmětů, šifer a číselných zámků. Každá z nich skrývala jiný příběh, jiný problém k vyřešení – proto jsme se i my rozdělili na tři týmy. První se pokusil překonat všechny nástrahy a vypátrat ukrytou dědečkovu závěť, druhý zase proniknul do psychiatrické léčebny, ve které se prý dějí podivné věci. Poslední skupinka pátrala, jak vymazat záznamy o našich osobách z nebezpečného programu Precrime. Žádný z těchto úkolů nebyl snadný – vždyť nám při nich šlo o život! Přesto si s nimi všechny týmy nakonec poradily, a tak jsme si mohli společně se silnými zážitky odnést z netradiční schůzky také dobrý a úspěšný pocit.