sportovní konference zahájila přípravy k OH

Součástí letošního sněmu ZS byla i sportovní konference, kde jsme se od prezidenta mezinárodního olympijského výboru (MOV) dozvěděli některé důležité informace k našemu celoročnímu úkolu – přípravám na olympiádu, která proběhne příští rok v červenci. Rada ZS bude tento rok zasedat také jako Rada MOV.
V oddílech budeme plnit každý měsíc nějaký úkol a snažit se jej vypracovat lépe, než jiné oddíly. Dle pořadí inkasujeme peníze, za které si posléze koupíme autobus (po jeho jednotlivých částech), kterým se na Olympiádu dostaneme. V listopadu je naším úkolem vymyslet vlajky svých kontinentů, které reprezentujeme:
1. oddíl Života v přírodě – Austrálie (+ ostrovy v Tichém oceánu)
2. oddíl Ochrany přírody – Amerika
3. oddíl Kulturní Historie – Evropa
4. oddíl Lesní moudrosti – Asie
5. oddíl Putování za obzor – Afrika.

Každý z nás reprezentuje některý z 5 kontinentů v rámci oddílu a 1 stát (každý stát má tudíž nejvýše jednoho, toho nejlepšího, reprezentanta). Zároveň odstartovala 1. olympijská disciplína, kterou je pionýrský desetiboj. Kartičky pro plnění 10boje jsou k dispozici v příslušných schránkách na herní nástěnce v klubovně. Každou z deseti disciplín lze zkoušet v libovolném množství, ovšem ostrý pokus má každý pouze jeden.
Limity pro každou disciplínu jsou k vidění taktéž na herní nástěnce. Pro úspěšné splnění 10boje je nutné mít nenulový počet bodů v každé z disciplín (jeho splněním a splněním limitu 9 000 bodů získá sportovec na Olympiádě určité benefity). Na plnění 10boje máme ještě celý zbytek školního roku, tzn. přes 7 měsíců. Každou z disciplín si můžete splnit na libovolné akci svého oddílu.