Sněm ZS 2014

Sněm, jak jej všichni známe, je akce, na které se sejdeme volit nové členy rady, pobavit se o uplynulém roku, případně popít a pojíst. Letos byl Sněm odlišný především tím, že se odehrával ve škole na Antonínské, nikoliv v Lužánkách. Akce tak nabrala trochu jinou atmosféru a připoměla nám tím, proč vlastně každoročně střídáme kupříkladu naše tábořiště na letní expedici. Změna je totiž něco, co obahacuje náš život, dělá jej nevšedním a připravuje nás lépe na nečekané. A protože svět kolem nás se neustále nepředvídatelně přetváří, i my se musíme přizpůsobit a měnit. Jinak se nám může stát, že se najdeme uprostřed úplně cizího světa. Světa kterému nerozumíme. To ale neznamená, že není důležité zachovávat tradice. Neboť i změna musí přicházet v rozumné míře.

A tak i my se postupně přizpůsobujeme světu, který plyne okolo nás a navzdory neustálému omílání časem se snažíme udržet si naše tradice. Sněm, který se tento rok odehrál byl toho důkazem. Začlo se volením do rady, které prošlo dvěma koly a skončilo zdárným zvolením nového předsedy ZS, praporečníka a kronikáře. Následovalo našívání domovenek na kroje a shrnutí celoroční činnosti. Po řádném občerstvení švédskými stoly, jsme si poslechli proslov našeho nového vedoucího Zeměpisné společnosti a společně odhlasovali funkce v ZS. Na závěr nás čekala výtvarná aktivita, ve které měl každý možnost ztvárnit své pocity a dojmy z uplynulých akcí na papír. Program letošního Sněmu se nijak zvlášť od mnohých předchozích nelišil. A přeci byl jiný. Bylo to změnou místa, na kterém se akce odehrávala? Nebo snad novým složením oddílů? Kdo ví. Podstatné je, že akce proběhla tak jak měla, a že stále i po všech těch letech Zeesáci drží pospolu.