Sněm ZS

Letošní Sněm Zeměpisné společnosti vyšel přesně na den, kvůli kterému se každoročně scházíme. A to na 7.11., kdy byla Zeměpisná společnost založena. Začátek Sněmu jsme zahájili obvyklou prohlídkou výstavy. Po celé chodbě Lužánek byli rozmístěny lístky na tombolu, která se konala ke konci Sněmu. Jakmile jsme si prohlídli výstavu, vešlo se do sálu, a začli jsme se schvalováním činnosti, tedy mimo jiné i pozměnění nekolika bodů ve stanovách. Následně proběhlo udělování hodností a výsledky voleb členu rady ZS. Praporečníkem se stal Richard Musil, kronikářem Marie Nešporová a předsedou Zeměpisné společnosti zůstal i nadále Ondřej Brýdl.  Předsedy oddílu se staly Kateřina Malá za 1. oddíl, Anna Štefanová za 2. oddíl, Tobias Filouš za 3. oddíl, a Andrea Havránková za 4. oddíl. Dále byla Pavlu Třískovi (Kobovi) udělena hodnost zasloužilého vedoucího za jeho nemalé zásluhy na fungování Zeměpisné společnosti.

Po vydatné hostině ve formě švédských stolů přišel na řadu kinematografický koutek, ve kterém si jednotlivé oddíly odprezentovali své výtvory z podzimního pochodu. Mezi každým snímkem proběhla tombola, při které měli možnost děti vyhrát nejrůznejší ceny za lístečky, které si dříve nasbírali.

Sněm proběhl úspešně bez sebemenších problému.

Matouš