Příprava na Olympiádu je za námi

V pondělí 10. 6. jsme v 18:15 vyhlásili roční část Hry – přípravu na Olympiádu, kde se nás sešlo +/- 35. Nejdřív Peťa K. vyzpovídala předsedu MOV, jak on hodnotí přípravu: „Vidím tu spoustu nadšených sportovců, kteří chtějí reprezentovat svůj kontinent. Protože účast na Olympiádě je prestižní záležitostí a tito mladí lidé prokázali, že si účast na Olympiádě zaslouží.“ K tomu dodejme, že letní olympijské hry nesou pořadové číslo 30,5, protože LOH v Londýně byly 30. a LOH v Riu budou 31.

Následovaly otázky kladené přímo sportovcům, kteří zhodnotili svoji snahu při přípravě (dle jejich slov se připravovali velmi dobře). Po otázkách nastal stěžejní okamžik – stavba autobusu (místo využití externí firmy jsme tzv. aktivovali vnitropodnikové služby, či-li využili vlastní sílu). Byli jsme rychlejší, než čínští dělníci, za čtvrt hodiny bylo hotovo.

Na konci Martin V. předal účastníkům Pamětní listy na zmíněnou olympijskou přípravu (pokud jste na vyhlášení nebyli, vaši oddíloví vedoucí vám je dají) a také záznamové archy na dobrovolný úkol – domácí úklid. Za tento úkol může každý dostat na LEX nějaké peníze do začátku a platí pouze pro ty, kteří byli na vyhlášení.
Než jsme se rozešli domů, nechybělo předání sladkých cen (zmrzlin, čokolády a bonbonů):
1. místo – Amerika
2. místo – Asie
3. místo – Evropa
4. místo – Austrálie
5. místo – Afrika

Přílohy: