Pochod oddílu Ochrany přírody

Druhý pochod 57. Letní expedice strávil druhý oddíl poněkud operativněji.
Vzhledem k velké vodě jsme se rozhodli den zůstat v táboře, kde jsme hlídali stav vody a u toho
prováděli výzkum. Každou hodinu jsme měřili stav a zapisovali informace do grafu. Odpoledne jsme strávili
s prvním oddílem a ochutnávali čaje z různých lesních plodů, máty, kopřiv a podobně. Druhý den už bylo hezky
a pršelo jen po málu. Vyrazili jsme tedy odpoledne na výlet a pod motivem vychlazené limonády peozkoumávali okolní vesnice a lesy.
Po asi 6 km jsme narazili na první jednotu, kterou jsme řádně vykoupili. Po pozdním návratu do tábora jsme si ještě zahráli v tee-pee
městečko Palermo.
Třetí den jsme vyrazili na výlet v dopoledních hodinách. Mířili jsme do Dolích Louček, kde jsme posnídali v cukrárně:) a pěšky vyrazili
do Tišnova. V Tišnově jsme si pochutnali na skvělém jídle v místní restauraci a v pozdním odpolední vyrazili zpět. Autobus jel bohužel jen do Vratislávky
odkud jsme to měli ještě 4km do tábora. Čtvrtý den jsme se umývali, hráli hry, uvařili si skvělý oběd a nakonec jsme strávili odpoledne střelbou ze vzduchovek
psaním deníků, nebo válením se v trávě.
Obecné pocity z pochodu jsou dobré, počasí nám hrálo do karet a všechny děti vypadali spokojeně.