Pochod oddílu Lesní moudrosti

1. DEN:
Ve středu jsme vyrazili na pochod. Šli jsme asi 9km do Strážku, kde jsme postavili stany. Večer jsme měli oddílový sněm, kde jsme se bavili o tom, jak se nám
tento rok líbil a nelíbil. Večer jsme měli zdravotnickou hru, na které jsme se učili základy první pomoci.

2. DEN:
Jak jsme se ráno probudili, Honzík s Johnem šli pro vodu. Potom jsme šli do westernového městečka Šiklův mlýn.
Tam jsme shlédli dvě představení a poté jsme se vrátili ke stanům.

3. DEN:
Ráno jsme se sbalili a Kuba nám řekl, že si vyměníme role garda (starší děti) a instruktoři. Pak jsme došli do tábora, kde jsme se umyli.

Zapsali děti z oddílu Lesní moudrosti.