Pochod oddílu Kulturní historie

Se třetím oddílem, Kulturní historie, jsme se vydali poznávat Českou kanadu na kolech. Ačkoliv nám počasí v pondělí moc nepřálo a bylo zamračené,
přesto jsme po obědě vydali za Český rudolec, kde jsme se utábořili. V úterý jsme se po snídani sbalili a vyrazili do Slavonic, kam jsme dorazili právě na oběd.
Tam jsme si koupili čerstvé housky a po obědě na osvěžení zmrzlinu. Poté jsme jeli k Starému Městu a cestou jsme navštívili několik bunkrů z II. sv. války. Utábořili jsme se u přírodního
koupaliště a tak jsme se i vykoupali. Ve středu jsme se kousek „vrátili“ k Trojmezí (tj. místo, kde spolu sousedí Čechy, Morava a Rakousko), pak zpět do Starého města a rovnou na Landštejn, kde jsme
obědvali. Dál jsme vyrazili do Nové Bystřice a odtud do kempu Osika, kde se někteří i osprchovali. Ve čtvrtek jsme se vrátili do Nové Bytřice a odtud parní úzkokolejkou do Malého Ratmírova.
Poté na kolech přes Kunžak do tábora a cestou jsme se ještě vykoupali v Pilském rybníku. Pátek jsme si udělali odpočinkovější v táboře a využili ho k několika hrám a také sprchování a praní.

Na závěr bych jen dodal, že počasí nám docela vyšlo a ačkoliv občas bylo zataženo, tak jsme nikdy nezmokli. Celková trasa za tři a půl dne byla 110 km a kromě jednoho lepení a dvou drobných pádů z kola
se nám pochod vydařil.