Ples k 55. výročí Zeměpisné společnosti

Bývalí zéesáci, členové Kruhu přátel ZS, se setkali na plese, který Zeměpisná společnost pořádá každých pět let k příležitosti svých kulatých a "polo kulatých" výročí.

Na letošní ples zavítaly takřka dvě stovky bývalých zéesáků ze všech koutů naší republiky a někteří i ze zahraničí. K poslechu a tanci hrála skupina Kosí bratři, v suterénu byla připravena diskotéka pro mladší generace, a na nejrůznějších místech se tvořily hloučky diskutujících zéesáků a zéesaček.

Prohlédněte si fotky z plesu ZS!

Pro návštěvníky byla kromě programu, který moderoval Batykáč, a občerstvení obleženého diskutujícími zéesáky, kteří to nechtěli mít daleko "ke zdroji" také výstava. Ta se skládala z části věnované aktuální činnosti v chodbě, otevřené klubovny (známe třináctky či dvacítky před přečíslováním) a výroční výstavy, která na velikých panelech ukazovala život zéesáků před lety a dnes. Podrobněji se budeme na těchto stránkách výstavě věnovat v následujícím týdnu, kdy dodám fotky panelů i 3D modelů.