Plán činnosti ZS na Rok 2009/2010

Ve školním roce 2009/2010 bude 14. tábornická skupina Pionýra Zeměpisná společnost „Po cestách vlasti“ (ZS) provádět svoji pravidelnou i příležitostnou vlastivědně-turistickou činnost prostřednictvím svých oddílů, které pokračují v započaté práci…

Oddíly:

1. oddíl Života v přírodě, vedený „Šudanem“ Dušanem Supem
2. oddíl Ochrany přírody, vedený Tomášem Venclíčkem
3. oddíl Kulturní historie, vedený Jiřím Mičánkem
4. oddíl Lesní moudrosti, vedený Jakubem Zámoravcem
5. oddíl Putování za obzor, vedený Janem Cimrem

Činnost ZS

bude řízena Vedením ZS ve spolupráci s Kolektivem vedoucích ZS (KV) a Radou ZS.

Vedení ZS

bude tvořeno v tomto školním roce vedoucími oddílů, novým vedoucím ZS Martinem Hlavoněm a Janem Kačerem, který bude od Nového roku hospodářem ZS.

KV

se bude scházet jednou za měsíc nebo podle potřeby a bude spolupracovat s Vedením ZS na přípravě akcí a plnění úkolů, které vyplynou z další činnosti ZS.
Tento rok bude KV podporovat nový systém odměn za plnění úkolů a bude se snažit tento systém vylepšit k dokonalosti.
Všichni členové KV s hodností Vlastivědce si plní minima Lektora a s hodností Lektora minima Vedoucího.

Rada ZS

započne svoji letošní činnost pod vedením předsedy ZS a Vedoucím ZS. Náplň činnosti Rady ZS bude tvořit výjezd Rady ZS a příprava vlastních programů, jako např. části programu Květnovém pochodu, Dnu bez vedoucích na Letní expedici aj.

Plánované akce

Uspořádáme všechny tradiční akce ZS – Jarní, Květnový a Podzimní pochod, 55. zimní expedici pod vedením Jakuba Zámoravce a to opět o jarních prázdninách, tentokráte na Radhošti; 58. letní expedici (stanovou), pod vedením Tomáše Venclíčka, s celotáborovou hrou pod vedením Aleše Ondráčka a Tomáše Cimra.
Lze předpokládat i účast jednotlivých oddílů na akcích sdružení PTO. V zimě proběhne Vybíjená, zúčastníme se Setonova závodu, užijeme si Sraz PTO. Akcí SPTO využijeme k činnosti a stoupání po žebříčku Zelené ligy.
Oddíly podniknou své výlety a výpravy a společně se zúčastní i dalších akcí, které jsou připraveny. Jmenujme např. zimní přechod, Ledovou Prahu, v květnu 50ku, červnový výlet na kolech a společná výprava na lodě. Během srpna, po minulých úspěších proběhnou příměstské tábory pod vedením vedoucích a instruktorů ZS. Rada ZS i Kolektiv vedoucích ZS pojedou na své výjezdy.
Každý oddíl zpestří svoji činnost podle vlastního přesvědčení.

Všichni členové ZS se budou snažit účastnit se co největšího počtu akcí ZS, které jsou uvedené v operativním plánu. Ukážou proto operativní plán rodičům aby mohli plánovat své rodinné akce tak, aby se nekryly s akcemi ZS.

Všichni členové ZS se budou pokoušet plnit své úkoly a povinnosti pro zlepšení činnosti ZS – úkoly vyplývající z činnosti a potřeb oddílů a ZS, povinnosti plynoucí ze Stanov, řádu CVČ Lužánky, výpůjčního řádu ZS a dalších.

Výjimka ze Stanov ZS:

Předsedům 1. oddílu Života v přírodě a 5. oddílu Putování za obzor se na školní rok 2009/2010 propůjčí hodnost Cestovatele.

Podmínky pro účast dětí na Letní expedici

a) Minima
4. tř. – 5 bodů z minim cestovatele
5. tř. – 10 bodů z minim cestovatele
6. tř. – 10 bodů z minim vlastivědce
7. tř. – 20 bodů z minim vlastivědce
8. tř. – 35 bodů z minim vlastivědce a schválená vlastivědná práce

b) Práce na inventáři – odpracovat si daný počet hodin při údržbě inventáře ZS.
4.-5. třída …… 1 hodina
6. a starší …… 2 hodiny

V Brně, dne 15.11. 2009
Martin Hlavoň vedoucí ZS

Přílohy: