Plán činnosti Zeměpisné společnosti

„Po cestách vlasti“ na školní rok 2008/2009
Ve školním roce 2008/2009 bude 14. tábornická skupina Pionýra Zeměpisná společnost „Po cestách vlasti“ (ZS) provádět svoji pravidelnou i příležitostnou vlastivědně-turistickou činnost prostřednictvím svých oddílů, které pokračují v započaté práci.
Oddíly:
1. oddíl Života v přírodě, vedený „Šudanem“ Dušanem Supem
2. oddíl Ochrany přírody, vedený Alešem Ondráčkem
3. oddíl Kulturní historie, vedený Martinem Hlavoňem
4. oddíl Lesní moudrosti, vedený Annou Novotnou
Zeměpisná školka, vedená Janem Cimrem

Činnost ZS bude řízena Vedením ZS ve spolupráci s Kolektivem vedoucích ZS (KV) a Radou ZS.
Vedení ZS bude tvořeno v tomto školním roce vedoucími oddílů, vedoucím ZS Janem Kačerem, do 31. 12. 2008 hospodářem Janem Rudým, od 1.1. 2009 novým hospodářem Janem Cimrem.
KV se bude scházet jednou za měsíc nebo podle potřeby a bude spolupracovat s Vedením ZS na přípravě akcí a plnění úkolů, které vyplynou z další činnosti ZS.
Všichni členové KV s hodností Vlastivědce si plní minima Lektora a s hodností Lektora minima Vedoucího.
Rada ZS započne svoji letošní činnost pod vedením předsedy ZS a Vedoucím ZS. Náplň činnosti Rady ZS bude tvořit výjezd Rady ZS a příprava vlastních programů, jako např. části programu Květnovém pochodu, Dnu bez vedoucích na Letní expedici aj.
Plánované akce. Uspořádáme všechny tradiční akce ZS – Jarní, Květnový a Podzimní pochod, 54. zimní expedici pod vedením „Šudana“ Dušana Supa a to opět o jarních prázdninách, tentokráte na vrcholu Lysé hory; 57. letní expedici – stanovo-pochodovou, pod vedením Filipa Mičánka, s celotáborou hrou pod vedením Honzy Cimra.
Lze předpokládat i účast jednotlivých oddílů na akcích sdružení PTO. V zimě proběhne Dračí smyčka, zorganizujeme a zúčastníme se Setonova závodu, užijeme si Sraz PTO. Akcí SPTO využijeme k činnosti a stoupání po žebříčku Zelené ligy.
Oddíly podniknou své výlety a výpravy a společně se zúčastní i dalších akcí, které jsou připraveny. Jmenujme např. zimní táboření, Ledovou Prahu, v dubnu 50ku, červnový výlet na kolech. Během srpna, po minulých úspěších proběhnou příměstské tábory pod vedením vedoucích a instruktorů ZS. Rada ZS i Kolektiv vedoucích ZS pojedou na své výjezdy.
Každý oddíl zpestří svoji činnost podle vlastního přesvědčení.
Všichni členové ZS se budou snažit účastnit se co největšího počtu akcí ZS, které jsou uvedené v operativním plánu. Ukážou proto operativní plán rodičům aby mohli plánovat své rodinné akce tak, aby se nekryly s akcemi ZS.
Všichni členové ZS se budou pokoušet plnit své úkoly a povinnosti pro zlepšení činnosti ZS – úkoly vyplývající z činnosti a potřeb oddílů a ZS, povinnosti plynoucí ze Stanov, řádu CVČ Lužánky, výpůjčního řádu ZS a dalších.

Výjimka ze Stanov ZS: Předsedovi 1. oddílu Života v přírodě se na školní rok 2008/2009 propůjčí hodnost Cestovatele.

Podmínky pro účast dětí na Letní expedici
a) Minima
4. tř. – 5 bodů z minim cestovatele
5. tř. – 10 bodů z minim cestovatele
6. tř. – 10 bodů z minim vlastivědce
7. tř. – 20 bodů z minim vlastivědce
8. tř. – 35 bodů z minim vlastivědce a schválená vlastivědná práce

b) Práce na inventáři – odpracovat si daný počet hodin při údržbě inventáře ZS.
4.-5. třída …… 1 hodina
6. a starší …… 2 hodiny

V Brně, dne 8/11/2008

Jan Kačer
vedoucí ZS