Muzejní noc

Tento rok jsme se i my zúčastnili muzejní noci. Nejprve nás uvítala prohlídka Muzea romské kultury, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací. Poté jsme zamířili k Muzeu loutek, kde nás nadchla prohlídka mnoha ručně vyráběných exponátů. Dále jsme navštívili Moravské zemské muzeum, které nabízí mnoho expozic, od nerostů až po lidové noviny 20. století. Neopomenuli jsme ani Biskupský dvůr, kde jsme si mohli prohlédnout vycpaniny různých zvířat. Na závěr našeho večera jsme vyšplhali na věž Staré radnice, odkud jsme obdivovali krásu večerního Brna. Děkujeme všem dětem a rodičům, kteří se akce zúčastnili.