Ledová Praha 2010 je za námi

Krásné počasí, zasněžená Praha, modrá obloha, sluníčko, nádherné výhledy na město, ledovaté chodníky, ohromné vzdálenosti najezděné metrem a odchozené ve škole mezi šatnou a tělocvičnou, řada zajímavých výstav a památek a večerní bobování na zasněžené dráze…


Letos to tedy opravdu bylo něco. Zážitků je jistě tolik, že se těžko dají vyjádřit do krátké zprávy, ale přesto se o to pokusím.

V pátek brzy ráno se nás sešlo 33 na nástupišti U Grandu a po úspěšném nastoupení do autobusu, kde byla nakonec nalezena i dvě chybějící sedadla protože autobus měl jiné rozložení sedadel než na plánku, nás již Žlutý autobus Student Agency bezpečně dovezl na Florenc a to dokonce o 10 minut dříve proti jízdnímu řádu.To jsme ale obratem promarnili čekáním na jeden záchod na Florenci. Po rozdání a připevnění placek Ledová Praha a kartiček s důležitými údaji pro případ že by se někdo ztratil jsme se vydali na dlouhou cestu metrem až na konečnou stanici Háje a odtud ještě dvě zastávky autobusem k základní škole Květnového vítězství. Protože jsme dorazili jako první ubytovaní a bylo nás hodně dali nám jednu z tělocvičen jen pro nás. Nasvačili jsme se a po skupinkách se vydali do Prahy. Naše skupinka nejprve vystoupala na věž chrámu sv.Mikuláše na Malostranském náměstí a poté se vydala vzhůru na Pražský hrad, kde jsme shlédli hlavní výměnu stráží ve 12:00. Dále jsme si prohlédli výstavu Loutek z českých filmů v historických prostorách Strahovského kláštera a odtud vystoupali na Petřín k rozhledně. Bloudili jsme bludištěm v pavilonu českých turistů a nasmáli se před zrcadly našim různě změněným postavám. Lanovkou jsme sjeli na Újezd a honem k Divadlu Na Fidlovačce, kde nás už čekal bývalý zéésák, kamarád a nyní mistr herec Marek Holý (Klerenc) , který nám po svačině v divadelním klubu poutavě zodpověděl naše otázky o divadle v jevišti divadla a poté nám ukázal i zákulisí. Z divadla na tramvaj a do Podskalí do malebné celnice Na Výtoni na výstavu paroplavby a vorařství na Vltavě. Do školy jsme si dlouhou cestu na Háje přerušili na Pankráci rozchodem v Arkádách a potom už hurá do školy a trochu si odpočinout před večerní procházkou Prahou. Někteří z nás pobyli chvíli večer v psychiatrické léčebně v Bohnicích, kde bylo národní finále dětské Porty v divadle Za plotem. Večer se k nám připojilo dalších 6 účastníků, kteří nemohli z různých důvodů jet ráno a tak nás již bylo 39.

Druhý den jsme se probudili a uviděli krásně modrou oblohu a i trochu víc sněhu. Po rozcvičce dlouhými školními chodbami a chutné snídani jsme se vydali na Florenc do hlavní budovy Muzea města Prahy na Langweilův model Prahy z let 1826-1834 a hlavně na výstavu Merkur o bájné stavebnici, kde si mohli někteří z nás i vyzkoušet jak se z ní staví. Také jsme si zkusili pár hříček ve středověkém domě. Procházkou za svitu sluníčka jsme prošli Masarykovým nádražím na hlavní nádraží, abychom vyzkoumali jak je to tam s úschovnami a dále na Můstek zledovatělými uličkami až na Havelskou ulici do restaurace Havelská koruna, kde jsme si odpočinuli při vydatném obědě. Po dezertu – porci křupavé čokolády, kterou nám přinesl Martin jsme prošli kolem kaple Betlémské do Náprstkova muzea na výstavu Ve stínu jaguára o původní obyvatelích jihoamerických pralesů. V indiánské chýši jsme si mohli na předměty sáhnout a vyzkoušet si jak se používaly. Pak už následovala krásná procházka po Karlově mostě zakončená výstupem na ochoz Malostranské mostecké věže. Odtud jsme se vydali po Karmelitské ulici do muzea hudebních nástrojů. Jednotlivé nástroje jsme mohli poslouchat ve sluchátkách. Naproti muzeu v Chrámu Panny Marie Vítězné je Pražské jezulátko, které navštívila druhá skupinka. Večer po krátkém odpočinku ve škole jsme si užili pár jízd na bobové dráze na Proseku.To už začalo opravdu hodně sněžit a proto jsme museli jezdění předčasně ukončit pro poruchu lanovky. Vydali jsme se tedy ještě na průzkum konečné stanice metra Letňany a obchodního centra Chodov. Vlastně jsme projeli trasu metra C od konečné ke konečné a je to teda dálka.

Poslední den jsme po snídani sbalili všechny věci a vydali se na hlavní nádraží uložit si batohy do úschovny. Do jednoho úschovného boxu se nám podařilo umístit 4 batohy, což nád dosti překvapilo. Prohlédli jsme si výstavy Příběh planety Země a O jeskyních v hlavní budově Národního muzea na Václavském náměstí a po procházce po „Václaváku“ jsme si dali něco k jídlu opět v Havelské koruně a prošli na Staroměstské náměstí na Orloj ve 13:00, představení bylo zakončeno troubením trubače z věže staroměstské radnice a my jsme se tam také záhy vydali. Někteří tedy jeli výtahem. Protože se už přiblížil čas našeho odjezdu poslechli jsme si ještě „banjoband“ na staroměstské náměstí a procházkou jsme přišli na hlavní nádraží, vyzvedli si batohy a sešli se s druhou skupinkou, která navštívila Policejní muzeum. Jakmile naskočil na displeji údaj o přistavení vlaku rozeběhli jsme se na nástupiště do eurocity Gustav Klimt, kde jsme se pohodlně usadili, podiskutovali s paní průvodčí o tom, že děti musí mít průkazky, a přesně v čase jízdního řádu bez zpoždění dorazili zpět domů do Brna.

No a za rok třeba zase?
Pokud tedy bude zájem a najde se někdo, kdo to bude ochoten zorganizovat. Za sebe mohu říci, že to byl v tomto počtu a složení opravdu silný zážitek a to jak organizace a příprava, tak vlastní Ledová Praha. Děkuji všem, kteří mi v přípravě a organizaci Ledové Prahy pomohli, zejména Kačerovi za zajištění návštěvy divadla Na Fidlovačce a morální pomoc při několikanásobném přepisování seznamů a výměně a storno jízdenek pro neustále se měnící počty účastníků.

Vítek

Pár fotografií ode mne z mobilu a od Draka :