Květnový pochod

Na  květňák jsme se letos vypravili do asi hodinu vzdálených Tavíkovic. V pátek po příjezdu jsme nejdříve přenesly všechny věci přes řeku a postavili naše přístřeší a poté měli chvíli času stráveného po oddílech, než jsme se vydali spát.

Druhý den jsme měli krásné dopoledne a zahráli jsme si 2 netradiční sporty (ufby a vakonošíkovou). Po obědě jsme se vrhly na přípravu táborového ohně. Nachystaly jsme ohniště, nasbírali dřevo a postavili hranici. V mezičase si děti zahrály pár her, aby se vydováděly a uvařili jsme si večeře. Po tom co jsme dovečeřeli, tak jsme se vrhly na táborák. Nejdříve proběhlo pár formalit, jako je zapálení a předání hodností. Pak se programu chopili moderátoři Pablo a Kim, kteří nás provedli zbytkem večera. Setkali jsme se s největšími celebritami dnešní doby a snažili se o nich zjistit co nejvíce informací a zajistit jejich bezpečí. Když se s námi rozloučily tak jsme šli spát.

V neděli nás opět přivítal velmi slunný den. Po snídani jsme se sbalili, odnosili inventář zpět do auta a pustili se do úklidu tábořiště. Poté jsme si dali oběd a vyrazili na cestu abychom stihli autobus.