Mezi hradbami (Tvé Brno: známé-neznámé)

Jako alespoň částečná náhrada oddílové činnosti se nám osvědčily hry pro rodinky s dětmi. A tak jsme po úspěšné předehře „Zvířata nejen v ZOO“ na začátku dubna nachystali další, tentokrát už o něco propracovanější hru po Brně – druhou ze série „Tvé Brno: známé-neznámé“. Už její název „Mezi hradbami“ naznačoval, že nás tentokrát čeká hledání zapomenutých míst, spojených s historií našeho města. Hra, připravená ve spolupráci s Kruhem přátel ZS, tentokrát nebyla určená jen pro Zeesáky a jejich rodiče, ale také pro veřejnost. Během soboty a neděle se zúčastnilo celkem 29 týmů, tedy 76 dětí a 65 dospělých!!

Na startu dostaly přihlášené týmy zadání a pokyny ve formě knížečky. Z té zjistily, že je čeká hledání deseti míst, označených erbem města Brna s písmenem a číslem. Úkolem bylo například najít místo, kam chodil T. G. Masaryk do školy, dům U Dobrého pastýře nebo třeba bývalý pranýř. I přes obtížnost úkolů mnoho ze skupinek ukázalo, že se ve svém rodném městě opravdu dobře vyznají!! A kdo zrovna nevěděl, měl k dispozici nápovědy, které ho mohly nasměrovat. Počasí nám přálo, a tak si kromě hledání takzvaných důkazů mohli všichni účastníci užít i příjemnou víkendovou procházku slunečnými ulicemi.

Po nalezení všech míst bylo závěrečným úkolem vyluštit šifru z odhalených písmen a čísel, která týmy zavedla do cíle. Tam už je čekala zasloužená odměna. A přestože to nebylo nic lehkého, většině účastníků se nakonec povedlo dojít k tajence Solniční, a tak i ke zdárnému konci hry!

Gratulujeme, všem kdo se dostali až do cíle a děkujeme za účast. Těšíme se někdy příště!