Druhý pochod oddílu Lesní moudrosti

První den jsme z tábora vyrazili skrz komáry přeplněné lesy až kousek před Třeboň. Po cestě jsme museli překonat asi 40 metrů dlouhý brod, voda asi po stehna. Stihli
jsme se i vykoupat v Lužnici, kde byl skvělý proud. No a večer jsme si pochutnali na výborném rizotku.
Druhý den jsme strávili prakticky celý v Třeboni. Absolvovali jsme prohlídku zámku a vyšlapali jsme si na radniční věž, ze které jsme si prohlédli historiceké
centrum z ptačí perspektivy. Vybaveni dalšími třemi repelenty pak pokračujeme na prohlídku překrásné Schwarzenberské hrobky a tvoříme výzkum.
Poté se přemisťujeme do lesa u Opatovského rybníka a po dvou týmech děti tvořily večeři. Jeden tým ukuchtil GNOČI se zelím a slaninou, druhý tým vyrobil nudle
na sladko. A oboje bylo fakt dost dobrý! Po setmění jsme zpívali u ohně.
Třetí den jsme šli do tábora a po cestě se okoupali v Pískovně a dali si zmrzlinu. Večer jsme opět trávili u ohně a zpívali.
Poslední den pochodu jsme gardisty rozvezli na výsadek, všichni se úspěšně vrátili zpět. No zkrátka bez obtíží.

Kivi