9. den – 69. LEX Hynčice nad Moravou

Dopoledne se v městečku Leviatan otevřely akademie, kde se jeho obyvatelé mohli vzdělávat a rozvíjet. Každý měl možnost navštívit například stanoviště s výcvikem orientace v mapě, trénink rozdělávání ohně nebo kulturní povídání o stavebních slozích. Rozhýbat jsme se mohli zase na stanovišti jógy. S příjezdem mladších se rozrostly naše městské rody (herní skupinky), a tak nás odpoledne čekal program na procvičení komunikace a spolupráce i v náročných situacích, kdy všichni členové ztratí zrak nebo řeč.