9. den – 66. LEX Aueršperk – příjezd mladších

Dopoledne jsme se rozdělili do týmů, každý tým měl za úkol přichystat na táborový ohěň jinou věc. Připravovaly se fakule, kopalo se ohniště, stavba táborového ohně, sběr dřeva a jeho lámání. Při tom všem měli mladší děti sraz v Brně, kde nasedli na vlak a jeli do Bystřice nad Pernštejnem. Tam jim byly autem neloženy batohy a děti šli do tábora pěšky. Dorazili těsně po konci poledního klidu. Všichni jsme jim tedy pomohli se zabydlet do stanů. Po jejich zabydlení měli starší kurzy a mladším se vysvětlovaly pravidla hry. Večer jsme se všichni přemístili k táborovému ohni, při kterém jsme hráli hry a zpívali.