5. den – 67. LEX Lipnice

Přišel poslední den naší soutěže Kdo přežije – dnes už pustý ostrov opustíme a vrátíme se přes Oceán zpátky za všemi věcmi, které jsme museli nechat na pevnině. Než ale tato chvíle nadešla, podnikli jsme ještě pár posledních soutěžních aktivit: napřed to byla úkolová štafeta, a poté živý stolní fotbálek. Na závěr pobytu na ostrově jsme si užili veselou aktivitu s práškovými barvami, které po sobě všichni házeli, dokud jsme se všichni (stejně jako celé tábořiště) nezbarvili do barev všech čtyř herních kmenů.  Poté už přišlo vyhlášení celé soutěže. Na prvním místě se umístila skupinka červených neboli "Rudé právo", druhý byl kmen černých – "Černá vdova", třetí místo obsadili žlutí "Banáni" a poslední příčka zbyla na tým modrých alias "Flamingo". Boj o přežití na ostově byl u konce a my jsme se přeplavili zpátky na pevninu, kde nás čekala hostina v podobě obědových burgerů.

Druhou polovinu dne jsme věnovali přeměně "pustého ostrova" z předchozích pěti dnů na tábořiště, připravené na další průběh Letní expedice. Vystěhovali jsme se z kmenových obydlí a přestěhovali se teď už po oddílech do jiných týpí, zubříků nebo podsaďáků. Každý si svůj nový příbytek zabydlel, což u většiny znamenalo výrobu postelí a dalšího vybavení.