4. úkol celoroční hry Eterno sol

Chvála Vám, dokázali jste že jste zdatní umělci a výtvarníci a že Vám tyto řemesla nejsou cizí. Blíží se Jaro a Náš Velký otec Slunce bude každý den vládnout déle a déle, uctěme společně tyto okamžiky blaženého a životodárného tepla na našich lících a na oddílové El gaveta natočte krátký obřadní filmeček. Na něm by měla být minimálně ? oddílu, měl by být min. 1,5 minuty a maximálně 5 minut dlouhý. Můžete udělat i více verzí které budou archivovány pro naše děti a vnoučata. Soutěžní je však pouze jeden.

Vyzývám Vás, abyste do svých projevů dali co nejvíce, dívá se na Vás samo Nebe.

Sapa Inka – Váš král