4., 5., 6., a 7. úkol do celoroční hry!

4. ukol

=

Moji Drazí Inkové!

Chvála Vám, dokázali jste že jste zdatní umělci a výtvarníci a že Vám tyto řemesla nejsou cizí. Blíží se
Jaro a Náš Velký otec Slunce bude každý den vládnout déle a déle,
uctěme společně tyto okamžiky blaženého a životodárného tepla na našich
lících a na oddílové El gaveta natočte krátký obřadní filmeček. Na něm
by měla být minimálně ľ oddílu, měl by být min. 1,5 minuty a maximálně
5 minut dlouhý. Můžete udělat i Více verzí které budou archivovány pro
naše děti a vnoučata. Soutěžní je však pouze jeden.

Vyzívám Vás, abyste do svých projevů dali co nejvíce, dívá se na Vás samo Nebe.

5. ukol

=

Moji Drazí Inkové!

Jelikož díky Vaší skvělé
práci pro naši krásnou zem více a více vzkvétáme, nestačí nám již naše
zásoby jídla, je proto potřebu zúrodnit nová pole. Na vyznačené ploše
si na čtvrtce zasaďte plodiny a starejte se o ně. Pozor aby vám je
nesnědli zlý duchové a proto svá pole zaopatřete strašákem, kříž
najdete za židlemi, ale čím ho vylepšíte je jen na vás. Hodnotí se
hrůzostrašnost. Náčiní pro práci si vyzvedněte před schůzkou u Vrchního
správce všeho inventáře – Koba, a neporušené jej vraťte zpět.

6.ukol

=

Moji Drazí Inkové!

Náš skvělí národ je znám svoji
přesnou a matematikou a astrologii, dokažme světu co vše zvládne náš
hrdý národ statečných Inků.

V klubovně je hvězdný kalendář, zdánlivě připomínající hru Mlýny. V
Incké bedně je vytvořeno 6 planet barvy vašich měst. Umístěte je do
plánu libovolně. Pokud ze 3 uděláte řadu, sloupec, či uhlopříčně,
můžete vyřadit planetu jiného města. Úkolem je vyřadit ostatní města.
Po každé „ráně“ vaší trojice musíte změnit polohu aspoň jedné z planet.
Dokažte své taktické myšlení a orientaci i mezi hvězdami, hodně zdaru
přeje

7.ukol

=

Moji Drazí Inkové!

Celý rok jste statečně mě i celému světu dokazovali své schopnosti, a
já, Váš král, na to nezapomínám a jsem Vám vděčen. Nachází poslední
úkol pro Vaše město. V bedně jsu nachystané korále, drahé kameny a
materiály. Zhotovte si každý svou odměnu v podobě nějakého šperku či
ozdoby a pro srovnání a ukázání Vašich řemeslných schopností, zhotovte

– 1x prsten -1x pár náušnic
– 1x náramek -1x náhrdelník

Věřím že když už jste došli v naší cestě a rozkvětu tak daleko,
nepolevíte ani v posledním úkolu. Mnoho štěstí a kreativity přeje

Sapa Inka – Váš král