3. úkol celroční hry Eterno sol

Moji Drazí Inkové!

Po vydařených oslavách je čas zvelebit naše města, v Mayské truhle je pro každý oddíl nachystaný materiál na mozaiku, přiloženými nástroji si zhotovte vhodné kousky a ty sestavte do líbivé mozaiky na desku. Téma není dané, dbejte však na Váš původ a rasu. A na to co vám čas dovolí.

Hodnotit se bude složitost, téma, zpracování a celkový dojem. Samozřejmě bude brán ohled na Váš věk. Budujte ke slávě Inků a přeji hodně zdaru! Sapa Inka – Váš král.