3. den – 64. ZEX Červenohorské sedlo

V úterý ráno jsme znovu vyrazili na svah a celé dopoledne i odpoledne jsme po skupinkách lyžovali nebo snowboardovali. Všichni jsme se snažili naučit se nové věci a zlepšit svoje lyžovací dovednosti, což se mnohým dařilo. Po návratu ze sjezdovky nás čekala večeře a po ní večerní program: na naší cestě k Severnímu pólu jsme tentokrát čelili probému nedostatku dřeva na zapálení ohně. Proto si každá ze tří herních skupinek postavila velkou sněhovou pevnost, do které si ukryli své zásoby vzácné suroviny. Následně se každý tým snažil získat co nejvíce dřeva z jiných pevností, a zároveň co nejlépe bránit tu svou. Kromě toho se ještě objevilo i jiné, vzácné dřevo, které střežila nebezpečná divoká zvěř. Nakonec se každé ze skupinek povedlo ubránit alespoň pár kusů cenné suroviny, a tím jsme získali jistotu, že na cestě k Severnímu pólu nezmrzneme a můžeme bez obav pokračovat dál.