20. den – 67. LEX Lipnice

Ráno jsme sbalili všechny věci a vyrazili zpátky do tábora, kam to z místa přespání nebylo daleko. Od našeho zvěda jsme dostali informaci, že tábor během naší nepřítomnosti obsadili banditi, kteří u sebe mají hledaný stroj času! Proto jsme těsně před prvními stany odložili batohy, chopili se svých mečů a pustili se do závěrečné bitvy s bandity. Ačkoliv se bránili vytrvale, nakonec jsme se probojovali až na náměstíčko, kde jsme osvobodili zajatce a konečně získali hledaný stroj času. Když jsme seskládali všechny součástky, získané na včerejší cestě, stroj byl opraven a my jsme se mohli přemístit 50 let do minulosti, tedy zpět do roku 2019. Před námi se znovu odehrávala scéna předcházející výbuchu reaktoru, ale tentokrát už jsme věděli, co bude následovat, a tak jsme včas zasáhli a zabránili zničení světa. Náš úkol jsme zvládli. Celotáborová hra skončila vyhlášením pořadí všech čtyř skupinek, které za své úspěchy získaly jedlé ceny.

 

Odpolední program už byl mimo téma celotáborové hry. Po delší době bylo konečně slunečné počasí, a tak se mladší vydali k nedalekému rybníku, kterého si předtím moc neužili. Starší čekala zážitková hra "7P", ve které museli projít stezku s mnoha zajímavými úkoly.