2. úkol – celoroční hra Eterno sol

Inkové, výborně! Svůj první úkol každý oddíl zvládnul a s prosincem přichází úkol nový.

Jak jistě víte, Inkové byli vzdělaní a znalí mnoha oborů, jako je stavitelství, kovotepectví, tkalcovství, keramika a jiné. Aby mohli však své vědomosti uchovávat pro příští generace, museli vynalézt písmo pro záznam informací.

Prokažte svoji hodnost znát tyto znalosti vyluštěním inckého písma a splněním dalšího úkolu který skrývá.

V pokladnici má každý oddíl danou svoji obálku s šifrou. Po rozluštění jednotlivých symbolů je seřaďte podle pořadí pod zadáním. V místě namalovaného slunce si toto slovo domyslete mezi symboly.

Splňte úkol dokazující vaše znalosti.

Sapa Inka – Váš král