2. den – 67. LEX Lipnice

Dopoledne nás čekala první velká aktivita v rámci soutěže „Kdo přežije“: soutěž Yes man! která ukázala, jak se v našich nově utvořených kmenech zvládneme postavit různým nesnadným úkolům a výzvám. Po tábořišti byla rozmístěná spousta obálek s úkoly jako: celá skupinka musí vylézt na jeden strom a vyfotit se, sníst v rámci kmene tři cvrčky nebo třeba v určitém čase nařezat co nejvíc polínek. A mnohé další. Po skončení tohoto programu obyvatelé ostrova poprvé poznali způsob vyhodnocování jednotlivých herních bloků – každý kmen dostal skleněnou vázu, do které se bude podle úspěchů dosypávat písek. Kdo bude mít na konci týdne nejvíce písku, vyhrává. Zároveň si podle svého úspěchu mohli sami vybrat/vylosovat/nechat vítěze, aby jim vybral nějaké vybavení, které se jim vrátí. Odpoledne přišla víc pohybová aktivita Čtverce – cílem bylo zjistit zprávu, vepsanou do barevné čtvercové sítě. Podle souřadnic jednotlivých políček a jejich barvy se skupinky dozvídaly písmena ve čtyřech různých abecedách, která následně na jiných místech překládali. Následoval program ve dvojicích, které musely obejít několik stanovišť s nečekanými úkoly.